Faaliyet Tarihi
(Activity Date)
Duyuru Notice
12-03-2014 18 Mart Çanakkale Savaşları etkinlikleri kapsamında 12-18 Mart 2014 tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Zeynep Bodur Çocuk Kütüphanesi ÇANAKKALE adresinde pul sergisi düzenlenecek olup aynı gün \"Çanakkale Zaferi Pul Sergisi 12-18.03.2014 ÇANAKKALE ibareli özel tarih damgası mesai saatleri içerisinde kullandırılacaktır.

Ayrıca konuya ilişkin özel tarih damgalı zarflar 1,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde satışa sunulacaktır.

On the occasion of March 18th Çanakkale Wars activities, a special date postmark with the text of \"Çanakkale Zaferi Pul Sergisi 12-18.03.2014 ÇANAKKALE\"will be used between the working hours at the date of 12-18 March 2014 at Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Zeynep Bodur Çocuk Kütüphanesi ÇANAKKALE and also special date stamped covers on the subject will be put up for sale with the value of 1,50 TL on the website www.filateli.gov.tr.

10-03-2014 10/03/2014 tarihinde Aktif Yaşam İçin Nesiller arası etkileşim modeli (AYNA) projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü M Salonu ANKARA adresinde pul sergisi düzenlenecek olup aynı gün \"Aktif Yaşam İçin Nesillerarası Etkileşim Modeli (AYNA) Projesi Nesilfest Pul Sergisi 10/03/2014 ANKARA\" ibareli özel tarih damgası mesai saatleri içerisinde kullandırılacaktır.

Ayrıca konuya ilişkin özel tarih damgalı zarflar 1,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde satışa sunulacaktır.

On the occassion of Interaction Model between Generations for an Active Life Stamp Exhibition, a special date postmark with the text of \"Aktif Yaşam için Nesiller Arası Etkileşim Modeli (AYNA) Projesi Nesilfest Pul Sergisi 10/03/2014 ANKARA will be used within the working hours at the date of 10/03/2014 at Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kampüsü M Salonu ANKARA and special date stamped covers on the subject will be put up for sale with the value of 1,50 TL on the website www.filateli.gov.tr.


07-03-2014 07-15 Mart 2014 tarihleri arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ana Binası Peykhane Caddesi No:20 Çemberlitaş Fatih/İSTANBUL adresinde pul sergisi düzenlenecek olup, 14 Mart 2014 tarihinde 14 Mart 2014 Tıp Bayramı Sağlık ve Tıp Pulları Sergisi İSTANBUL ibareli özel tarih damgası mesai saatleri içerisinde kullandırılacaktır.
Ayrıca konuya ilişkin özel tarih damgalı zarflar 1,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde satışa sunulacaktır.


On the occasion of 14 March 2014 Medicine Feast Day,Health and Medicine Stamp Exhibition,a special date postmark with the text of 14 Mart 2014 Tıp Bayramı Sağlık ve Tıp Pulları Sergisi İSTANBUL will be used between the working hours at the date of 07-15 March 2014 at İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ana Binası Peykhane Caddesi No:20 Çemberlitaş Fatih/İSTANBUL.
Also special date stamped covers on the subject will be put up for sale with the value of 1,50 TL on the website www.filateli.gov.tr.

07-03-2014 08 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İ.T.Ü Süleyman Demirel Kültür Merkezi Ayazağa Kampüsü Maslak/İSTANBUL adresinde pul sergisi düzenlenecek olup konuya ilişkin \"İ.T.Ü. Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 07.03.2014 İSTANBUL\" ibareli özel tarih damgası 07.03.2014 tarihinde Süleyman Demirel Kültür Merkezi/İSTANBUL,

\"İ.T.Ü. Bilim Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 08.03.2014 İSTANBUL\" ibareli özel tarih damgası ise 08.03.2014 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü PTT şubesi/İSTANBUL adreslerinde mesai saatleri içerisinde iki ayrı özel tarih damgası kullandırılacak olup konulara ilişkin özel tarih damgalı zarflar 1,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde satışa sunulacaktır.

On the occassion of ITU Woman Research and Application Center in Science, Engineering and Technology March 8th World Women\'s Day two special date postmarks will be used within working hours in 07/03/2014 and 08/03/2014.

One of the special date postmarks will be used in 07/03/2014 at Süleyman Demirel Kültür Merkezi/ İSTANBUL.The other one will be used in 08/03/2014 at İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü PTT Şubesi/İSTANBUL.

The special date stamped covers on the subject will be put op for sale with the value of 1.50 TL on the website www.filateli.gov.tr.

27-02-2014 2014 Pul Emisyon Programında yer alan Deniz Havacısı Yüzbaşı Mehmet Fethi Bey\'in Şehadetinin 100. Yılı Konulu Anma Bloğu 27.02.2014 tarihinde 0,50 Kuruş, 1,10 TL, 1,10 TL, 2,20 TL bedelle, söz konusu pula ait ilkgün zarfı ise 6.00 TL bedelle abone sayısı kadar PTT Merkez Müdürlüklerinde ve Şirketimize ait www.filateli.gov.tr adresinde satışa sunulacaktır.

Bahse konu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte İzmit PTT Merkez Müdürlüğü İzmit KOCAELİ ve Kartepe PTT Merkez Müdürlüğü Cengiz Topel PTT Şubesi, Kartepe KOCAELİ adreslerinde Deniz Havacısı Yüzbaşı Mehmet Fethi Bey\'in Şehadetinin 100. Yılı 27.02.2014 KOCAELİ ibareli ilkgün damgası kullandırılacaktır.
The commemorative sheet with the theme of 100th Anniversary of Martyrdom of the First Naval Air Pilot Lieutenant (Engineer) Mehmet Fethi Bey which has taken place in 2014 Stamp Emission Program, with the values of 0,50 Kuruş, 1,10 TL, 1,10 TL, 2,20 TL and FDC of this commemorative sheet with the value of 6,00 TL will be put up for sale at the date of 27.02.2014 as limited with the number of subscribers at the central post offices and on the website of our Corporation, www.filateli.gov.tr. First day postmark with the text of “Deniz Havacısı Yüzbaşı Mehmet Fethi Bey in Şehadetinin 100. Yılı 27.02.2014 KOCAELİ will be used at the sale date of above mentioned philatelic materials in the philately booth at the addresses of İzmit PTT Merkez Müdürlüğü İzmit/KOCAELİ and Kartepe PTT Merkez Müdürlüğü Cengiz Topel PTT Şubesi , Kartepe/KOCAELİ.
 
İlk / Önceki / Sonraki / Son